Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Στο Συμβούλιο της Επικράτειας προσέφυγε η Evima Ασφαλιστική κατά της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της

Evima: Απαντά στο λουκέτο με νομικό αγώνα
Στο Συμβούλιο της Επικράτειας προσέφυγε η Evima Ασφαλιστική κατά της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, ενώ παράλληλα κατέθεσε αίτηση θεραπείας στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η εταιρία υποστηρίζει ότι η Εποπτική Αρχή είχε ενημερωθεί επισήμως, ότι στις 18/02/2013 επρόκειτο η Evima να αποστείλει τον εποπτικό ισολογισμό της 31/12/2012 και στις 28/02/2013 τον ισολογισμό κλεισίματος της 31/12/2012 με το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή με τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την εταιρία, βρισκόταν σε εξέλιξη αλληλογραφία με την Εποπτική Αρχή σχετικά με την έκθεση ελέγχου, με την οποία η Αρχή Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών ζητούσε τις απόψεις της εταιρείας μέχρι τις 28/01/2013 για την κάλυψη αναφερόμενου ελλείμματος στο περιθώριο φερεγγυότητας ποσού 5.639.471 ευρώ.
Σύμφωνα με την Evima, η εταιρία απάντησε με την υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 832/28-01-2013 επιστολή της αναφέροντας ότι «μέρος του όποιου ελλείμματος καλύφθηκε με τις υπεραξίες αγορών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν την 02/10/2012 και την 14/12/2012, ποσού 1.798.129 ευρώ σύμφωνα με τον Ν 400/70 και με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετρητά ποσού 3.000.000 ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας την 27/12/2012, με αντίστοιχη ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της εποπτεύουσας αρχής. 
 
Για το εναπομείναν ποσό από 841.342 ευρώ το Δ.Σ. της εταιρίας την 04/02/2013 αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 855.000 ευρώ. Μέχρι την 08/02/2013 είχαν ήδη κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της ΑΜΚ (με αριθμό 02.04.07.0006531) που τηρείται στην Νέα Proton Bank, ποσό 669.000 ευρώ. 
 
Εργαζόμενοι, συνεργάτες και ασφαλισμένοι της EVIMA θα συγκετρωθούν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 έξω από το κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Σταδίου 14), διεκδικώντας την επαναλειτουργία της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου